Παρακαλούμε ψηφίσουν την Κυριακή με ΝΟ από -
Bitte stimmt am Sonntag mit NEIN ab